top of page
ליעוץ ראשוני עם שמאי מקרקעין ללא עלות
צור קשר עכשיו >>>
שמאי מקרקעין בנתניה

תחומי התמחות ושירותי המשרד

המשרד מספק מגוון שירותים בתחומי שמאות המקרקעין, מיסוי מקרקעין וניהול נכסים

הערכות שווי​שירותי שמאות, כולל אומדני שווי, בדיקות שמאיות של שווי נכסים, בטחונות בנקאיים, ולצורך קניה ומכירה לכל סוגי הנכסים.

 

בדיקת היטלי השבחההכנת שומות היטל השבחה עבור ועדות, בדיקת חיובי היטל השבחה. 

השגות רשות מקרקעי ישראלהגשת השגות רשות מקרקעי ישראל לצורך הפחתת תשלומי רמ"י.

 

חוות דעת לבית משפט- הגשת חוות דעת מומחה לבתי משפט במגוון תחומים.

אומדן דמי שכירות- חוות דעת לדמי שכירות ראויים, כולל דמי שכירות בשנים שעברו פירוק שיתוףהערכות לצורך פירוק שיתוף במקרקעין.

 

בדיקות לפני קניה - בדיקת הנכס טרום רכישה

bottom of page