בית מגורים צמוד קרקע בניה עצמית איו"ש:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים.
  3. הסכם הזמנת שירותי בניה כולל מפרט טכני ותשריטים.
  4. הסכם בר רשות.
  5. אישור זכויות בר רשות.
  6. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com