top of page

משרד שמאות תומר נירפז הנו משרד הנותן שירותי שמאות מקרקעין

ומבצע גם אומדן דמי שכירות לנכסים..

לתיאום פגישה עם שמאי מקרקעין עבור אומדן דמי שכירות ניתן לפנות

לטלפון 050-5778676 או באתר.

אומדן דמי שכירות ראויים- אומדן דמי שימוש ראויים

 

משרדנו מבצע אומדן דמי שכירות ראויים לנכסים מסוגים שונים כגון, דירות, בתים, צמודי קרקע, וילות, חנות, חניות, שטחים מסחרים, תחנות תדלוק, תחנות דלק, מבני תעשיה, מגרשים לאחסנה פתוחה וכיו"ב. 

אומדן דמי שכירות - שימוש נדרש במקרים של סכסוכים משפטיים, במחלוקות בין שוכר למשכיר, במקרים אשר רוצים לחדש את חוזה השכירות ומוסכם שיבוצע על ידי שמאי.

באומדן דמי השכירות משתנים רבים כגון :

 

חנות ושטחים מסחריים : גודל חנות, רוחב חזית, עומק החנות, רמת הגמר, חשיפה לרחוב, מרכזי/לא מרכזי וכיו"ב.

משרדים - רמת הגמר, חלוקה פנימית, יחס ברוטו נטו, דמי ניהול.

 

המשרד נותן חוות דעת לבית המשפט.

 

 

bottom of page