top of page

סקירה של שמאי מקרקעין על חריש

חריש הוקמה בשנות ה-80 כקיבוץ, ובשנת 1992 אוחדה עם היישוב קציר, במסגרת התכנית לאיחוד רשויות. לפני מספר שנים הוחלט על קידום חריש כעיר גדולה בישראל. במסגרת אותה החלטה פוצל הישוב קציר מחריש. לאחר תכנון מפורט של מספר שנים החלה המדינה בשיווק מסיבי של קרקעות בעיר חריש וכיום העיר נבנית כעיר חדשה ונמצאת בתנופת בניה מסיבית של מבני מגורים, מסחר, מבנים משולבים למסחר ומגורים, מרכזים מסחריים, מבני ציבור, גני ילדים וכיו"ב.

עקב תנופת הבניה הגדולה כיום לדעתי קיים עודף היצע המשפיע כל מחירי השכירות בעיר.

בעיר קיימת שדירה מרכזית שלאורכה חנויות רבות.

שמאי מקרקעין בחריש מכיר את כל סוגי הפרוייקטים רמות המחירים וכיו"ב.

משרדנו מתמחה בעיר חריש וניתן לקבל שירות בעיר.

משרד שמאות תומר נירפז הנו משרד הנותן שירותי שמאות מקרקעין

לנכסים בבחריש והסביבה

לתיאום פגישה עם שמאי מקרקעין בחריש ניתן לפנות

לטלפון 050-5778676 או באתר.

bottom of page