נחלה חקלאית/משק:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  3. פירוט מרכיבי נחלה ממזכירות המושב.
  4. חוזה משבצת במידה ומדובר במשק בר רשות.
  5. אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  6. חוזה חכירה ישיר מול רשות מקרקעי ישראל במידה ורלוונטי.
  7. ספח ארנונה.
  8. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
  9. הסכם שכירות לכל יחידה מושכרת בתחומי הנחלה כולל השטחים החלקאים אם מושכרים לצד ג'.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com