בית מגורים צמוד קרקע איו"ש:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם בר רשות.
  5. אישור זכויות בר רשות.
  6. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
  7. טופס 4.
  8. חוזה רכישה כולל כל הנספחים.
  9. במידה והנכס מושכר להוסיף חוזה שכירות.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com