top of page

שמאי מקרקעין במושבים

 

שמאות מקרקעין לקרקעות חקלאיות, נחלות, משקים, שדות וכיו"ב הינו תחום שמשרד השמאים של תומר נירפז שמאי מקרקעין מתמחה בו.

 

שמאות מקרקעין במושבים בנחלות חקלאיות ומשקים הינה בעלת מאפיינים מיוחדים ודורשת ידע והיכרות נרחבת עם החלטות רשות מקרקעי ישראל.

החלטת רשות מקרקעי ישראל 1464 - אומדן דמי רכישה, אומדן פיצול נחלה

 

שמאות לצורך מכירה/רכישה נחלה/משק חקלאי - לפני ביצוע עסקה בנחלה חקלאית/ משק חקלאי במושב מומלץ לקבל הערכת שווי משמאי מקרקעין. בעל נחלה העומד למכור את נחלתו חייב לדעת את התשלומים בהם הוא צפוי להיות מחויב וביניהם רשות מקרקעי ישראל (מנהל מקרקעי ישראל בשמה הקודם), הועדה המקומית (היטלי השבחה), מיסוי מקרקעין  - מס שבח. 

 

לרוכש נחלה מומלץ לבדוק את מרכיבי הנחלה בטרם הרכישה, גודל המשבצת הצהובה האם עומדת בתנאי מגרש מינימלי לצורך מימוש מלוא זכויות הבניה לפי תוכנית בניין עיר, חריגות בניה, צוי הריסה וכמובן את שווי הנחלה.

 

לצורך העניין - הבדלי השווי בין המושבים השונים בתוך אותה מועצה יכולים להיות גבוהים ולכל מושב יש את המאפיינים היחודים שלו וכך נגזרת השווי. לדוגמא ישנן נחלות להן חלקה א' גדולה במיוחד (10 -20 דונם) וישנן נחלות עם חלקה א' "קטנה" (לפעמים לא יותר מ-2 דונם).

 

שמאי מקרקעין במושבים מבצע שומות נגדיות והפחתת תשלום כגון מול רשות מקרקעי ישראל (חיוב בדמי רכישה, דמי הסכמה, דמי היתר), ועדה מקומית היטל השבחה, רשויות המס  שומה נגדית להפחתת מס השבח.

 

שמאי מקרקעין במושבים - חלוקה בין יורשים, לעיתים נדרשת חלוקה בין יורשים ולפיכך יש לבצע הערכת שווי של הנחלה כולל מרכיבי המיסוי.

 

החלטה 1464 תנאים להצטרפות להסדר:

 

1. רישום חלקה א' בספרי רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, במקרה של העדר רישום, הצגת הזמנת ביצוע תוכנית

לצורכי רישום פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעת בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין ביצוע הליך להכנה ורישום של תוכנית לצורכי רישום לכל הנחלות במושב.

2. הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחס שימושים אלו לחוכר, בהתאם להחלטות מועצת רשות מקרקעין ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת המעבר.

3. התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור הכולל בשטח הישוב החקלאי יהיה בהתאמה לצפיפות המותרת בתוכנית מתאר ארצית מס' 35 על נספחיה.

 

 

 קונה/מוכר נחלה ליעוץ ראשוני חינם - צור עימי קשר 050-5778676 - תומר נירפז שמאי מקרקעין

 

 

משרד שמאות תומר נירפז הנו משרד הנותן שירותי שמאות מקרקעין

לנכסים ביישובי עמק חפר והסביבה.

לתיאום פגישה עם שמאי מקרקעין ביישובי עמק חפר ניתן לפנות

לטלפון 050-5778676 או באתר.

bottom of page