דירת מגורים הנמצאת בשלבי בניה / מחיר למשתכן : 
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים.
  3. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  4. מפרט טכני של הסכם הרכישה.
  5. תשריטי מכר קבלן.
  6. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  7. אישור זכויות חברה קבלנית.
  8. היתר בניה והעתק גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com