בית מגורים צמוד קרקע בהסכם שיתוף: 
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה אחרון.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  5. העתק הסכם שיתוף כולל תשריט החלוקה. במידה והסכם השיתוף נרשם בטאבו יש להביא את העתק המופקד בטאבו.
  6. נסח טאבו עדכני.
  7. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית, טופס 4.
  8. במידה והנכס מושכר העתק חוזה שכירות.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com