דירת מגורים שאינה רשומה בטאבו והושלמה בנייתה :
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה אחרון.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  5. מפרט טכני של הסכם הרכישה.
  6. תשריטי מכר קבלן.
  7. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  8. אישור זכויות חברה קבלנית.
  9. במידה ומדובר בבנין שאוכלס לאחרונה טופס 4.
  10. במידה והנכס מושכר העתק חוזה שכירות.

תומר נירפז

שמאי מקרקעין

Tomer Nirpaz

Real Estate Appraiser

כל הזכויות שמורות 2011-2017© משרד שמאים תומר נירפז

יצירת קשרתומר נירפז שמאי מקרקעין

רחוב קומבה 10, חדרה


טלפון : 050-5778676

טלפון : 076-5405502
פקס  : 077-4703313

דוא"ל : office@nirpaz.com

דוא"ל : tomer@nirpaz.com