היטל השבחה

בקרוב תועלה סקירה של תומר נירפז שמאי מקרקעין בנושא היטל השבחה